Publicaties

Gedichten en verhalen in de stellessen


De leerlijn 'Verhalen en gedichten in de stelles, naar creatievere stellessen' heeft sinds begin 2017 een nieuwe jas en een geperfectioneerde inhoud.

Samen met professionals van Rijnbrink (RBG), tevens opdrachtgever voor dit CmK- (Cultuur met Kwaliteit)project, is de leerlijn uit 2016 vervolmaakt.
Vanaf begin januari 2017 is het produkt daar en kan ik ermee 'de boer op': trainingen en coaching voor scholen in Overijssel.
Deze krijgen de map bij aanvraag van een training.
Buiten Overijssel kan men de leerlijn bestellen bij RBG, al dan niet in combinatie met mijn verhaal 'Jannetje Woordlief'.
Ook collega-instellingen kunnen de mappen bestellen. Elders op mijn site staan wat lessen uit de map online, zie hier

De leerlijn kan ook worden gebruikt in combinatie met het boek 'Jannetje Woordlief', een verhaal voor mensen van 8 tot 88 jaar die houden van sprookjes en van taal.
Het sluit het best aan bij 2e helft groep 5, groep 6 helemaal, 1e helft groep 7. Bij het boek hoort een tabel met verwijzing naar lessen en thema's uit de leerlijn.

Map met training of coaching:
Eén trainingsbijeenkomst is minimaal om goed met de leerlijn te kunnen werken. Als u 2 of drie bijeenkomsten plant, heeft de school er meer profijt van en is het effect blijvender.
De eerste training is vooraf; dan is er een periode om in de eigen groep te oefenen; in de tweede bijeenkomst kunnen de ervaringen worden nabesproken en verdiept.
Een derde keer zou bv. voor coaching gebruikt kunnen worden, voor klassebezoek, of voor begeleiding bij het maken van een taalplan waar dit onderdeel in zit.
1 x training (incl. 1 exemplaar boven- en 1 middenbouw) : € 450 plus reiskosten.
2 x training: € 700; 3 x € 900.
Neem gerust en vrijblijvend contact op als u belangstelling heeft, via info@detalentuin.nl  of 074 267 2777.
Zie hier mijn laatste blog over dit project.

Alleen de map (alleen voor cultuurinstellingen en scholen buiten Overijssel):
1 map (middenbouw of bovenbouw) : € 20; 2 mappen (set midden- en bovenbouw): € 35. Plus porto
Besteladres: cultuureducatie@rijnbrink.nl

Ik werk momenteel mee aan de voorbereiding van een landelijke conferentie 'De plek van creatief schrijven in het onderwijs'.
Zie voor verslag van mijn workshop


 
Share our website

Quicklinks