Nieuws

De leerlijn 'Gedichten en verhalen in de stellessen' , en: boek Jannetje Woordlief


De leerlijn 'Gedichten en verhalen in de stellessen' heeft een nieuwe jas en een geperfectioneerde inhoud.
Ze bestaat nu uit een losbladige werkmap middenbouw en een voor de bovenbouw, met een vrolijke buitenkant, overzichtelijke tabs en mooie foto's.
Voor elke bouw zijn 10 (desgewenst meer) lessen.
5 voor gedichten (2 x gedichten lezen, 3x schrijven);
5 voor verhalen: 2 x lezen, 3x schrijven).
In de inleiding vind je de methodiek achter deze werkwijze, tips voor feedback en bv. ook een voorbeeldrooster:
welke lessen in Taal Actief zou je kunnen vervangen door deze lessen (dat doen de scholen uit het pilitproject in Borne nu).

Een blik dichterbij
Hier kun je naar een voorproefje, een aantal lessen voor midden- resp. bovenbouw.
En hier kun je mijn laatste blog over dit project lezen.

Map met training of coaching (scholen Overijssel):
1 x training incl. 1 exemplaar boven- en 1 middenbouw: € 450 plus reiskosten. 2 x training: € 700.
Besteladres training: info@detalentuin.nl

Alleen de map (cultuurinstellingen, en scholen buiten Overijssel):
1 map (middenbouw of bovenbouw) : € 20; 2 mappen (set midden- en bovenbouw): € 35
Besteladres mappen: cultuureducatie@rijnbrink.nl
Ik kan na 16 juni 2017 desgewenst adressen leveren van collega's die elders die deze training zouden kunnen geven.

Het verhaal  'Jannetje Woordlief' is 30 maart j.l. verschenen bij Saam uitgeverij, met illustrtaies van Hettie Franken. Een verhaal voor mensen van 8 tot 88 jaar, die houden van sprookjes en van taal. Voor leerkrachten is er een inlegvel, met verwijzingen vanuit de hoofdstukken van Jannetje (bv. spelen met woorden, je eerste gedicht schrijven) naar schrijfopdrachten (uit Miriam leerlijnen, en op deze site).

Ik werk momenteel mee aan de voorbereiding van een landelijke conferentie 'De plek van creatief schrijven in het onderwijs'.
Voor schrijfdocenten, leerkrachten, pabo's en uitgevers. Op 16 juni 2017, bij het LKCA in Utrecht.
Informatie over het programma bij mij, en vanaf 1 mei op de website van www.lkca.nl .
 
Share our website

Quicklinks