Nieuws

Aanbod gevorderde(r) schrijvers


 Aanbod voor (ietwat) gevorderde schrijvers 2018-2019
 
Ook in dit seizoen zijn er weer verschillende mogelijkheden om je schrijverschap te verdiepen.
Je kunt je minimaal inschrijven voor 3 keer en maximaal voor 6 of 7 keer. Je kunt je eigen 'menu' samenstellen.
Daarnaast zijn er de schrijfretraites, 1 of 2 x  per jaar, en kun je individuele schrijfcoaching aanvragen (zie onder 'produkten'):
Ook in seizoen '18-'19 staan er  8 dagdelen gepland.
 • 4 dagdelen werkplaats Hengelo, op vrijdagmiddag
 • 3 of 4 dagdelen 'individueel schrijven' in Borne  (bij Miriam thuis, planning in overleg; dit kun je eenmalig bijwonen)
 • 1 dagdeel slotbijeenkomst eind seizoen (in overleg, meestal mei/juni), voor de liefhebbers

  Schrijverswerkplaats
  Plek waar gevorderde schrijvers samenkomen eens in de zoveel weken/maanden. Van tevoren stuurt men elkaar werk toe, dat tijdens de bijeenkomst wordt besproken. Daarnaast worden er in de bijeenkomsten een paar schrijfopdrachten gedaan, ter inspiratie of om een specifiek aspect van het schrijversvak te oefenen. Dit is dus geen cursus waarin volgens opbouw gewerkt wordt aan een specifiek genre of een vaardigheid.
  Voorwaarde: voldoende ervaring hebben met schrijven om zelf - ook zonder opdrachten - te kunnen schrijven; om kunnen gaan met geven en ontvangen van feedback. 
  Bij twijfel hierover, graag even bellen. Aanmelding altijd in overleg met mij; je kunt één keer uitproberen.

2018 - 2019
Je kunt in principe 8 keer aan een bijeenkomst deelnemen. Schuiven is - als er plaats is - altijd mogelijk.
1. vrijdagmiddagmiddag  5 oktober             werkplaats (wp) Hengelo
2. vrijdag 2 november                                 miniretraite Borne *     
3. vrijdagmiddag 7 december                     werkplaats (wp) Hengelo
* in overleg met de deelnemers van die keer, wordt het de ochtend of de middag

2019 (precieze data worden later gepland),
altijd op vrijdag, werkplaats op vrijdagmiddag
4.  11 januari, middag/ochtend       miniretraite
5.   15 februari, middag                  werkplaats Hengelo   
6.   15 maart                                   miniretraite Borne
7.   12 april, middag                        werkplaats Hengelo   
8.   mei  of juni                                mini Borne
9.   juni/juli                                      Slotbijeenkomst schrijverswerkplaats, 'open podium'
* in overleg met de deelnemers van die keer, wordt het de ochtend of de middag

Dagdelen 'individueel schrijven onder begeleiding' (mini-schrijfretraite)
In Borne, huize Miriam. 
Hier zijn max. 5 individuele werkplekken en is er print- en kopieermogelijkheid; ook kun je schrijfboeken inzien.
Je kunt eigen werk meebrengen waarmee je bezig bent; je kunt ook om opdrachten vragen/zoeken in bibliotheek Miriam.
Er wordt niet onderling feedback gegeven, wel samen koffie/thee gedronken.Voorwaarde: bezig zijn met eigen werk; niveau onbelangrijk.
Inschrijving: per keer, op volgorde van binnenkomst.

Schrijfretraite(s)
1 x (soms 2 x) per jaar, Vijf etmalen tijd om aan je schrijfproject te werken.
In 2019 weer in Barchem, 5-10 augustus.
 
Kosten werkplaats/mini retraite
Wie vaker deelneemt, betaalt relatief minder per keer.
Voor miniretraite per keer aanmelden; neem je ook deel aan de werkplaats, dan is het wat minder dan € 30, zie schema.
1 losse keer  € 30         (voor een proefkeer werkplaats of miniretraite Borne)
2 x                € 60
3 x                €  85
4 x                € 112,50
5 x                € 140
6 x                € 165
7 x                € 190
8 x                € 210
De slotbijeenkomst is - buiten cateringkosten om -  gratis; aanmelden eind van het seizoen.
Je kunt altijd bijtekenen voor een of meer dagdelen, en de meerprijs contant betalen.

Het bedrag kun je storten op M. Janssen (niet: De TalenTuin) te Borne, NL42 INGB000 780 2235,
onder vermelding van de periode (bv. werkplaats '18-'19).

Schrijfretraites meerdaags:
Bij benadering € 125 per etmaal all in; ook afhankelijk van je kamer. Zie nieuws retraites

Locaties en tijden werkplaats
Werkplaats vrijdagmiddag 13.30-16.30
max. 10 plekken
De Dansende Os, Schalkburgerstraat 28 Hengelo
Afmelden werkplaats:
Miriam thuis 074 267 2777; cursusochtend zelf: 06 291 18909

Mini schrijfretraites Borne
Op een (vrijdag) ochtend of middag
resp. van 9.30 - 132.30 of 13.30-16.30
Van Heemskerkstraat 23, Borne, 074 267 2777
Max. 5 plekken. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Kosten: in pakket zie boven. Per losse keer: € 30 (contant)
Afmelden: 074 267 2777
 

Share our website

Quicklinks