Publicaties

2. Bij H 3 Kasteeltuin, klokkentoren: Je omgeving gebruiken als inspiratie


Je omgeving gebruiken als inspiratie: gebruik je zintuigen, associeer

Een schrijver is een journalist, een waarnemer. De belangrijkste instrumenten om de wereld binnen te laten komen, zijn de zintuigen: de ‘vensters van de waarneming’, jouw poort naar de wereld. Als schrijver neem je niet alleen waar met je zintuigen, maar je zet ze ook in om je teksten beeldend te maken. Wil je filmischer schrijven? Luister, kijk, proef, ruik, voel!


Als je wil schrijven op locatie ga je op de plek waar je bent al kijkend, luisterend rondlopen. Je verzamelt indrukken, nog zonder te weten of je daar iets mee gaat doen. Gebruik al je zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken, proeven. Zo vil je je schatkist.
Als je niet in de gelegenheid bent er op uit te gaan, kun je in gedachten teruggaan naar een plek waar je bijvoorbeeld die ochtend geweest bent, of waar je vaak komt.

Maak op je A4 blad twee kolommen: links een met ‘ervaringen, waarnemingen’ en rechts een met ‘associaties.’ Zodra je een waarneming noteert die iets meer bij je oproept dan alleen de waarneming – bijvoorbeeld een herinnering, een emotie- noteer je die associatie aan de rechterkant.
Na het verzamelen is de vervolgstap altijd: inzoomen. Kies één waarneming + associatie die er uit springt voor jou bv. de kou aan je handen, waardoor je nu ineens denkt aan het dierbare verloren handschoenenpaar dat je van je moeder kreeg.
Over de combinatie van de impressie en de associatie schrijf je een tekst van bv. tien regels. Schrijf alsof het een klein stukje film is en gebruik alle zintuigen die je nodig hebt. Soms ontstaat er een mooi structuurtje als je start met de impressie, dan een alinea wijdt aan de associatie en weer eindigt met de impressie in het hier en nu. Dan is je verhaaltje ‘rond.’  

Als je geen associaties had, hou je het gewoon bij de impressie, die je met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen in enkele regels beschrijft. Elke dag dat je dit doet, ga je meer zien, ruiken enzovoort: je traint je ogen, oren en de rest om meer open te zijn. 
Share our website

Quicklinks