Producten / Diensten

Poëzie schrijven: veel zeggen met weinig woorden


Een dichter is een tovenaar
hij tovert woorden bij elkaar
die zo tesamen komen
als beelden doen in drome
n    
uit 'Een dichter', Johanna Kruit
   

Actueel nieuws over open poëzie-aanbod voor volwassenen (gedichten lezen, en/of schrijven) vindt u onder de nieuwsberichten.
 
Veel mensen denken dat ze niets begrijpen van gedichten; dat ze misschien nog wel een verhaal kunnen schrijven, maar beslist geen gedicht. Dat is nog maar de vraag!
Eigenlijk is poëzie: met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk zeggen.
Daarbij maakt een dichter wat meer dan een prozaschrijvers gebruik van middelen als: klankherhaling (eindrijm, maar ook begin- en middenrijm), ritme, beelden en de lay out: korte regels, veel meer witregels en wit rondom de woorden. Dat wit is de stilte in het gedicht, alles wat je zegt zonder het te zeggen. Vaak zit er in gedichten meer 'suggestie', en daarom moet je ze soms  meerdere keren lezen.
Het verschil tussen proza en poëzie wordt ook wel eens zo uitgelegd: een gedicht is een foto (momentopname), een verhaal is meer een film (die loopt van moment a naar moment z).
 
In het derde bericht onder deze producten/diensten vindt u een leeslijst, waarin ook verwijzing naar boeken over poëzie.

Share our website

Quicklinks