Nieuws

Schrijven in 'quarantaine', tips voor volwassenen


Als je dat graag wil, hier wat tips om te blijven of gaan schrijven, in al die lege tijd die er - voor sommigen van ons - nu is.

Wat suggesties om 'de kraan open te houden'

Eigen schrijfproject
 • Geef jezelf schrijfstructuur bv. elke dag van 10 tot 12, of elke hele vrijdag: tijd voor je schrijfproject.  Geeft niet of het de beste tekst wordt, als je maar blijft schrijven!
 • Als je graag commentaar krijgt, kun je mij desgewenst inhuren om met je mee te lezen. Begeleiding kan grotendeels heel goed op afstand. Zie voor voorwaarden hier
 • En er zijn nog veel meer schrijfcoaches in Nederland en België, informeer je via www.schrijvenonline.org
 • Als je mensen kent die ook schrijven, kun je misschien een feedbackcirkel opzetten voor online of telefonisch commentaar. De mail doet ook wonderen.
Wat losse inspiraties
 • Ik ben vanwege het vele thuiszijn begonnen met een nieuw schrift, waarin ik elke dag één pagina ‘vrij schrijf’, gewoon over wat in me opkomt. Je losschrijven, niet meer en niet minder.
  Bijvoorbeeld nav een film of documentaire. Of een regel uit een gedicht plukken en daarop doorschrijven. Of een mooie afbeelding zoeken en schrijven over wat die oproept.
  Van het een komt het ander, en alles is goed! Schrijf eén pagina lang, of 10 minuten lang (wat je prettig vindt) ongecensureerd alsmaar door.
  Ga het pas achteraf lezen, en ga eventueel zinnen selecteren die je verrassen (‘parels duiken’). Misschien kun je daar nog meer mee doen?
 • Kies een mooie kaart en fantaseer: schrijf bv. een monoloog vanuit een personage, beschrijf wat die theepot allemaal heeft meegemaakt of schep een situatie ahv de negen vragen hieronder bij 'oude foto'.
 • Pak een oude foto waar jij zelf als kind op staat.
  Beschrijf het moment ahv associatievragen die leiden tot een filmische tekst: plaats, tijdstip, handeling, zien, horen, ruiken, proeven, voelen, gedachten/gesproken woorden/handelingen.
  Schrijf een tekst, een keer vanuit de volwassene die jij nu bent, terugkijkend, dus in verleden tijd; en een keer in tegenwoordige tijd, als het kind van toen.
  Wat spreekt je het meest aan? Varieer ook nog met een versie in de derde persoon, eer afstand is soms ook mooi.
  Als dit bevalt, kun je zo je hele fotoboek door!
 • Maak haiku over iets in de natuur. Let op de pure waarneming, kijk!
 • Schrijf een dialoog tussen twee knoppen van bloemen of bomen.
 • Wat is je lievelingskleur? Som op: dingen/planten/personen die die kleur hebben. Kies er drie en gebruik ze in een stukje.
 • Ga naar de supermarkt en observeer (1.5 m afstand!) een persoon of een gesprek of voorwerpen. Schrijf een column.
 • Schrijf eindelijk eens dat sonnet, en let vooral op de ‘omslag’ tussen de eerste acht en de volgende zes regels.

  Enkele tips om creatief te worden/blijven vind je hier in mijn lijfblad Schrijven Magazine. Mogelijk is er overlap, maar beoordeel dat zelf maar.

  En/of
 • Doe eens mee aan een schrijfwedstrijd, zie schrijvenonline.org o.a. wedstrijd in coronahaiku
 • Start bij schrijvenonline met een online schrijfcursus
 • (her)lees boeken over schrijven, kijk terug naar schrijversgesprekken van bv. VPRO Boeken.
  In veel boeken vind je ook mooie schrijfopdrachten en - inspiraties, bv. in die van de Schrijversbibliotheek.
  Hier is een link naar mijn recentste bronnenlijst: boeken over schrijven en soms ook met schrijfopdrachten.
  Inspirerend en laagdrempelig zijn bv. van Nathalie Goldberg: 'Schrijven vanuit je hart'; en van Geertje Couwenbergh: 'Zin, lust in je leven door te schrijven.'
Lees hier in dit blogje hoe ik zelf probeer aan het schrijven te blijven.   Veel plezier, en geduld! Miriam
Share our website

Quicklinks